Què és l’AMPA ?

L’Associació de Mares/Pares/Tutors d’Alumnes, és l’entitat a través de la qual es canalitza la  participació en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada s’organitza i és gestiona un munt de serveis que complementen i reforcen l’acció educativa/lúdica del centre.  
   
  •  L’AMPA és el punt de trobada de les mares/pares/tutors de l’escola que volen participar activament en la vida de l’escola, podeu fer les vostres propostes i formar part de les comissions que hi treballen .

 

  • L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el conjunt de les famílies, a través de les comissions mixtes i la participació dins del consell escolar amb un representant de l’Ampa en aquestes reunions.    

 

  • L’AMPA és una entitat que organitza i gestiona serveis que complementen l’acció de l’escola i faciliten la integració entre la vida escolar, familiar i laboral. (extraescolars, festes i serveis d’acollida).

 

  • La nostra ampa no té com objectiu obtenir beneficis de les seves activitats que ofereix i tots els guanys que recauda es reinverteixen en la mateixa extraescolar o en material per l’escola.
Anuncis
%d bloggers like this: