Qui forma l’AMPA? Quins deures i drets tenen els socis?

Totes les mares/pares/tutors que de manera voluntària decideixen associar-se a l’Ampa en formem part i tots tenim el deure de pagar la quota de soci (actualment de 30€ anuals per família), que serveix pel auto-manteniment de l’entitat.

 

I tots plegats tenim el dret de:

  • Participar en les assemblees  i altres trobades convocades per a la discussió, participació i debat.
  • Participar activament en les comissions i grups de treball.
  • Ser escollit membre de la Junta directiva.
  • Estar informat permanentment de les accions de l’entitat i de les decisions preses per la junta directiva i els acords de l’assemblea a través del correu electrònic, la web o les assemblees.
  • Aportar idees, iniciatives i opinions a través de les comissions de treball, trobades i assemblees.
  • Gaudir dels serveis prestats per l’AMPA , com les activitats extraescolars, el servei de menjador, el servei de permanències, i els casals i activitats de vacances.
Anuncis
%d bloggers like this: